Navigatie

 

Navigatie

Bestuur Stichting

Inloophuis Oude IJssel

 

Het bestuur van Stichting Inloophuis Oude IJssel bestaat uit Henk Wubbels, Jaap Berting, Ton ten Have en Roel Nieboer. 

 

HENK WUBBELS

Voorzitter

 

 Henk Wubbels

  

"Betrokkenheid van veel mensen is heel inspirerend"

Henk Wubbels was lange tijd raadslid en wethouder van Doetinchem en vervulde daarnaast een groot aantal regionale bestuurlijke functies. Tot juli 2013 was hij Heemraad van Waterschap Rijn en IJssel.

Nu is hij onder andere voorzitter van de werkplaats Kansrijk Platteland, een onderdeel van  Achterhoek Agenda 2020. Hij is zeer betrokken bij de toekomst van de Achterhoek.

“Het Inloophuis past daar prima in en sluit aan bij de maatschappelijke ontwikkeling naar het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid door mensen op allerlei terreinen, bijvoorbeeld  de zorg.

Wij proeven een enorme betrokkenheid bij ons plan voor een Inloophuis. Een heel veel voorkomende reactie is: hé,hebben wij zo'n Inloophuis hier dan niet? En als je dan zegt: nee dat is er niet,

is vaak de reactie:  Hoe kan ik helpen om het te laten lukken? Die houding van veel mensen is heel inspirerend".

 

Jaap Berting

Portefeuille zorgketen

 

 Jaap Berting

 

“Veiligheid en rust in een huiselijke sfeer staan voorop"

Jaap Berting kent de problematiek rond het ziek worden en de gevolgen daarvan als geen ander. Hij was ruim 33 jaar huisarts in Doetinchem en is nog steeds actief betrokken bij de inrichting van de zorg in onze regio.

Zo kent hij ook de waarde van een huiselijke sfeer zoals bij Hospice Sravana . Berting is  onder meer lid van de klachtencommissie van het Slingeland Ziekenhuis.

“Het Inloophuis staat in principe los van de zorg , maar wij streven wel naar nauwe samenwerking met de reguliere gezondheidszorg, zoals met de huisartsen, de specialisten van het Slingeland Ziekenhuis en de oncologisch verpleegkundigen in deze regio.

Wat wij willen is een  gastvrij huis dat mensen met kanker  en hun naasten veiligheid biedt en rust, twee belangrijke voorwaarden voor herstel als je leven op zijn kop is gezet.

Wij kiezen daarnaast voor kwaliteit en goede informatie voor deze mensen, die in deze fase van hun bestaan vaak heel kwetsbaar zijn en daardoor makkelijk  te beïnvloeden door mooie beloften. Juist zij zijn gebaat bij veiligheid en rust  in een huiselijke sfeer waardoor zij hun leven  weer op de rit  krijgen  

Het lijkt me geweldig als we , uiteraard met uw steun, ons regionale Inloophuis Oude IJssel in 2014 kunnen openen.”

 

Ton ten Have

Penningmeester

 

 Ton Ten Have

 

“Zelf weer je weg vinden"

Ton ten Have is een succesvol ondernemer en betrokken bij talloze organisaties en initiatieven in de regio.

“Kanker heeft een enorme impact in een gezin. Daarom vind ik het belangrijk dat mensen in zo’n geval naar een Inloophuis kunnen gaan voor gesprekken en informatie. De sfeer is huiselijk, maar het huis is meer dan een sociëteit of gezelligheidsvereniging. In veel huizen is de stemming over het algemeen opgewekt, er wordt veel gelachen. Dat is goed maar de kernwaarde van het huis  is toch dat je er geholpen wordt om zelf weer een weg te vinden naar een nieuwe balans in je leven van waaruit je verder kunt gaan.”

 

Roel Nieboer

Portefeuille huisvesting

 

Roel Nieboer (1) 

 

“Dit huis wordt voor heel veel mensen belangrijk"

Hij kent de bouwsector door en door vanuit zijn vroegere functie als commercieel-directeur van Ubbink in Doesburg en dat komt mooi uit, want Roel Nieboer coördineert de verbouwing van het toekomstige Inloophuis aan de Plantenstraat 2 in Doetinchem. Nieboer is als bestuurder ondermeer actief in het Stadsmuseum en bij de VVD.  

“Het Inloophuis roept ongelooflijk veel positieve reacties bij mensen op. Ook in de bouw. De vijftig vakmensen die op 26 oktober het huis energiezuinig hebben gemaakt, deden dat toch vooral vanwege de toekomstige functie van het huis. Je zag tijdens die dag grote kerels emotioneel worden omdat ze een familielid of vriend aan die ziekte kwijt waren geraakt. Ontroerend was dat. Dat geeft toch ook aan dat wij met een huis bezig zijn dat straks voor veel mensen belangrijk is.”

 

Delen